Faillissementen

DPS Media B.V. hodn Zwembadenwebshop.nl, Inbouwzwembad.nl B.V. en Hottub & Spa B.V.
Op 15 november 2022 zijn bovengenoemde vennootschappen failliet verklaard. Tot curator is benoemd mr. M.C.J. Oonk-Pallandt (Lawwise Advocaten te Breda). Er wordt op dit moment door de curator bezien of een doorstart van de ondernemingsactiviteiten in enigerlei vorm tot de mogelijkheden behoort. Tijdens het faillissement blijven de showroomlocaties aan de Koekoeksedijk 38 en de Campagneweg 35 te Zevenbergen vooralsnog gesloten en kunnen er geen nieuwe bestellingen via de webshop worden geplaatst. Zodra meer informatie bekend is over een eventuele doorstart zal dit indien mogelijk via de websites van de betrokken ondernemingen bekend worden gemaakt.

Doorstart/overname activa:
De curator is op dit moment bezig om een informatiepakket samen te stellen voor gegadigden die interesse hebben in een doorstart en/of overname van (een deel van) de activa. Naar verwachting zal de verkoopprocedure begin week 47 van start gaan, waarbij partijen tot uiterlijk maandag 28 november 2022 17:00 uur de gelegenheid krijgen om een bod uit te brengen volgens het door de curator opgestelde verkoopprotocol. Geïnteresseerden kunnen zich melden op het e-mailadres van de curator: moonk@lawwise.nl (met een kopie aan faillissementen@lawwise.nl).

Klanten:

Wij krijgen veel berichten van verontruste consumenten die wachten op een door hen besteld product of anderszins een vraag hebben. Op dit moment kunnen wij niet alle vragen individueel beantwoorden. Het ruilen van producten is niet mogelijk en ook kan er geen geld worden teruggegeven. Voor het indienen van uw vordering kunt u een e-mail zenden naar faillissementen@lawwise.nl.
De curator tracht uiterlijk in week 49 middels een bericht op de websites nadere informatie te verstrekken. Wij verzoeken u even geduld te hebben. Voor dringende vragen die absoluut niet kunnen wachten kunt u een mail sturen naar faillissementen@lawwise.nl   

Leveranciers:
Bij beschikking van 16 november 2022 is door de rechtbank een afkoelingsperiode van twee maanden afgekondigd. Dit betekent dat leveranciers geen goederen mogen ophalen, ook niet als deze onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. Dit geldt ook voor derden, zoals leasemaatschappijen: ook zij kunnen hun goederen niet ophalen, tenzij de curator daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft. Leveranciers met openstaande vorderingen kunnen deze bij de curator indienen en daarbij eventueel aangeven dat zij aanspraak maken op een eigendomsvoorbehoud. Het indienen van een vordering kan eveneens via het hiervoor reeds genoemde mailadres: faillissementen@lawwise.nl.